Digitální fotoaparátDSC-W810

Bezpečnostní opatření

Zálohování interní paměti a paměťové karty

 • Fotoaparát nevypínejte, nevytahujte akumulátor ani paměťovou kartu, pokud svítí kontrolka přístupu. V opačném případě může dojít k poškození dat v interní paměti nebo paměťové karty. Chcete-li data ochránit, pořiďte si jejich záložní kopii.

Databázové soubory

Pokud do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu bez databázového souboru a zapnete napájení, část kapacity paměťové karty bude použita k automatickému vytvoření databázového souboru. Provedení další operace může určitou dobu trvat. Pokud dojde k chybě databázového souboru, naimportujte všechny snímky do počítače pomocí programu PlayMemories Home a poté paměťovou kartu naformátujte.

Fotoaparát nepoužívejte/neskladujte na následujících místech.

 • Na extrémně horkých, chladných nebo vlhkých místech 

  Na určitých místech, například v automobilu zaparkovaném na slunci, může dojít k deformaci fotoaparátu a následně k jeho poruše.

 • Skladování pod přímým slunečním zářením a v blízkosti topení 

  Může dojít ke změně barvy nebo deformaci fotoaparátu a následně k poruše.

 • Na místech, kde dochází k otřesům
 • V blízkosti silných magnetických polí
 • Na písčitých nebo prašných místech 

  Dávejte pozor, aby se do fotoaparátu nedostal písek nebo prach. Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu, kterou v určitých případech nemusí být možné opravit.

Přenášení

Nesedejte si na židli ani jinam s fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození fotoaparátu.

Provozní teplota

Fotoaparát je určen k použití při teplotách od 0 °C do 40 °C. Snímání na extrémně chladných nebo horkých místech, ve kterých je teplota mimo uvedený rozsah, není doporučeno.

Srážení vlhkosti

 • Pokud fotoaparát přemístíte z chladného přímo na teplé místo, může se uvnitř nebo vně fotoaparátu srážet vlhkost. Kondenzace vlhkosti může způsobit poruchu fotoaparátu.
 • Pokud dojde ke srážení vlhkosti, vypněte fotoaparát a asi hodinu počkejte, než se vlhkost odpaří. Pokud budete chtít snímek pořídit, i když v objektivu zůstává vlhkost, nebude možné pořídit čisté snímky.

Kompatibilita obrazových dat

 • Fotoaparát vyhovuje obecně platným standardům DCF (Design rule for Camera File system) stanoveným asociací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Společnost Sony nezaručuje, že fotoaparát bude přehrávat snímky pořízené nebo upravené pomocí jiného zařízení ani že jiné zařízení bude přehrávat snímky pořízené tímto fotoaparátem.

Poznámky k displeji a objektivu

 • Displej je vyroben pomocí vysoce přesné technologie, takže více než 99,99 % pixelů slouží k účinnému používání. Na displeji se však mohou zobrazovat drobné černé nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky jsou normálním důsledkem výrobního procesu a nemají na pořizování snímků vliv.
 • Dlouhodobé vystavení displeje nebo objektivu přímému slunečnímu záření může způsobit poruchy. Pokud ponecháte fotoaparát v blízkosti okna nebo venku, buďte opatrní.
 • Na displej netlačte. Došlo by ke změně barvy displeje a následně by mohlo dojít k poruše.
 • Na chladných místech mohou snímky na displeji zanechávat stopu. Nejedná se o poruchu.

Poznámky k likvidaci/předání fotoaparátu

Abyste ochránili osobní data, před likvidací fotoaparátu nebo jeho předáním jiné osobě proveďte následující postup.

 • Resetujte všechna nastavení fotoaparátu výběrem položek MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Inicializace].