Digitální fotoaparátDSC-W810

Snadný režim

Při prohlížení statických snímků ve Snadném režimu se text na obrazovce přehrávání zvětší a indikátory budou lépe vidět.

  1. Nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
  2. MENU – (Snadný režim) – [OK] – na ovladači
    • Chcete-li Snadný režim ukončit, vyberte položky MENU – [Ukončit snadný režim].

Funkce prohlížení dostupné ve Snadném režimu

Ve Snadném režimu je k dispozici pouze funkce vymazání.

(Vymazat): Aktuálně zobrazený snímek lze odstranit.

MENU: Aktuálně zobrazený snímek lze vymazat pomocí možnosti [1 snímek]. Všechny snímky ve vybraném datovém rozsahu nebo interní paměti (je-li vybrána) lze vymazat pomocí položky[Všechny].

Výběrem položek [Ukončit snadný režim] – [OK] Snadný režim ukončete.