Digitální fotoaparátDSC-W810

Instalace programu PlayMemories Home

 1. Pomocí internetového prohlížeče ve vašem počítači přejděte na následující adresu URL a poté nainstalujte aplikaci PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
  • Po dokončení instalace se program PlayMemories Home spustí.
  • Pokud již máte software PMB (Picture Motion Browser) v počítači nainstalován, bude během instalace aplikace PlayMemories Home přepsán. Použijte program PlayMemories Home, což je nástupce softwaru PMB.
 2. Připojte fotoaparát k počítači pomocí určeného kabelu USB (je součástí dodávky) (A).
  • Do programu PlayMemories Home mohou být přidány nějaké nové funkce. I když je program PlayMemories Home již nainstalován, připojte fotoaparát k počítači.

A: Ke konektoru USB v počítači

B: Ke konektoru USB A/V OUT

Poznámka

 • Přihlaste se jako správce.
 • Možná bude nutné počítač restartovat. Pokud se zobrazí potvrzovací zpráva o restartu, restartujte počítač podle pokynů na obrazovce.
 • V závislosti na systémovém prostředí může dojít k instalaci ovladačů DirectX.