Digitální fotoaparátDSC-W810

Blesk

Při fotografování při nízkém osvětlení nebo při osvícení objektu zezadu je možné objekt rozjasnit pomocí blesku.

Blesk také pomáhá redukovat otřesy fotoaparátu.

  1. Stiskněte tlačítko (Blesk) na ovladači.
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí ovladače.

(Pokročilý blesk):

Svítí do větší vzdálenosti zvýšením hodnoty horního limitu citlivosti ISO.

(Auto)(výchozí nastavení):

Blesk se automaticky aktivuje při použití na tmavých místech nebo při osvětlení zezadu.

(Zapnout):

Blesk je vždy aktivní.

(Pomalá synchro):

Blesk je vždy aktivní.

Rychlost závěrky je nízká při fotografování na tmavých místech, aby bylo možné pořídit jasný snímek pozadí, na které blesk nedosvítí.

(Vypnout):

Blesk není aktivní.

Když se na fotografiích zobrazují bílé kruhové skvrny

Tyto skvrny jsou způsobeny částečkami (prach, pyl atd.) v blízkosti objektivu. Když je blesk fotoaparátu zvýrazní, jeví se jako bílé kruhové skvrny.

Jak lze bílé kruhové skvrny eliminovat?

  • Osvětlete pokoj a pořiďte snímek objektu bez blesku.
  • Pokud vyberete režim (Vysoká citlivost) v nabídce Volba scény, možnost [Blesk] bude automaticky nastavena na hodnotu [Vypnout].

Poznámka

  • Během nabíjení blesku se zobrazuje ikona .
  • Během sériového snímání nelze blesk použít.
  • (Pokročilý blesk) lze vybrat pouze v režimu [Inteligentní auto]. Pokud je vybrána možnost (Pokročilý blesk), maximální velikost [Velik. stat. snímku] bude [5M]. Pokud je možnost [Velik. stat. snímku] nastavena na hodnotu vyšší než[5M], možnost [Velik. stat. snímku] bude automaticky nastavena na hodnotu [5M].
  • Při fotografování pomocí blesku, když je zoom nastaven na hodnotu W, se na displeji může zobrazit stín objektivu v závislosti na podmínkách fotografování. Pokud k tomu dojde, nastavte zoom na hodnotu T a pořiďte snímek s bleskem znovu.