Digitální fotoaparátDSC-W810

TRACKING FOCUS

Sleduje objekt a automaticky upravuje zaostření, i když se objekt hýbe.

 1. Namiřte fotoaparát na objekt a stiskněte tlačítko na ovladači.

  Zobrazí se cílový rámeček.

 2. Umístěte cílový rámeček přes objekt, na který chcete zaostřit, a stiskněte tlačítko .

  Začne zaměření.

 3. Stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.

Zaměření obličeje

Pokud používáte funkci zaměřeného ostření, když je aktivní funkce Detekce obličejů, můžete vybrat obličej, kterému chcete přidělit prioritu, a tento obličej fotoaparátem zaregistrovat.

Poznámka

 • Zaměřené ostření nelze použít v následujících situacích:
  • Jiné funkce zoomu než optický zoom
 • Zaměřené ostření se automaticky zruší, pokud objekt zmizí z displeje nebo pokud se zaměření nezdaří.