Digitální fotoaparátDSC-W810

Akumulátor

Nabíjení akumulátoru

 • Před prvním použitím fotoaparátu akumulátor (je součástí dodávky) dobijte.
 • Akumulátor je možné nabít, i když není zcela vybitý. Kromě toho, i když akumulátor není zcela nabitý, je možné využívat částečnou kapacitu akumulátoru.
 • Doporučujeme akumulátor dobíjet při okolní teplotě od 10 °C do 30 °C. Akumulátor nemusí být při teplotách mimo tento rozsah účinně dobit.

Efektivní používání akumulátoru

 • Výkon baterie se při nízké okolní teplotě snižuje. Na chladných místech je tedy provozní doba akumulátoru kratší. Chcete-li zajistit dlouhou životnost akumulátoru, doporučujeme dodržovat následující pokyny:

  Nechte akumulátor zahřát v kapse blízko těla a před zahájením snímání jej ihned vložte do fotoaparátu. (Pokud máte v kapse jakékoli kovové předměty, dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu.)

 • Akumulátor se rychle vybíjí, pokud často používáte blesk nebo zoom.
 • Doporučujeme mít k dispozici náhradní akumulátory s dvojnásobnou až trojnásobnou dobou snímání a před pořízením snímků provést několik zkušebních.
 • Akumulátor nevystavujte působení vody. Akumulátor není voděodolný.
 • Akumulátor neponechávejte na extrémně horkých místech, například v autě nebo na přímém slunečním záření.
 • Pokud je konektor akumulátoru znečištěný, nemusí být možné fotoaparát zapnout nebo se akumulátor nemusí účinně nabíjet. V tom případě opatrně otřete jakékoli nečistoty pomocí měkkého hadříku nebo bavlněného tamponu a baterii očistěte.

Zbývající kapacita baterie

 • Na displeji se zobrazí indikátor zbývající kapacity.

  A: Vysoká

  B: Nízká

 • Zobrazení správného indikátoru zbývající kapacity trvá asi 1 minutu.
 • Indikátor zbývající kapacity nemusí být za některých okolností správný.
 • Pokud fotoaparát nebudete určitou dobu používat, i když je zapnutý, fotoaparát se automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).
 • Pokud se zbývající kapacita nezobrazuje, změňte hodnotu DISP (Nastavení displeje).

Skladování akumulátoru

 • Před uložením akumulátor zcela vybijte a uložte fotoaparát na chladném suchém místě. Aby bylo možné zachovat funkčnost akumulátoru, alespoň jednou ročně během uskladnění akumulátor dobijte ve fotoaparátu a poté jej zcela vybijte.
 • Aby nedošlo k poskvrnění konektoru, zkratu atd., použijte plastový sáček apod., aby při přenášení nebo skladování nedošlo ke kontaktu s kovovými materiály.

Životnost baterie

 • Životnost baterie je omezená. Kapacita baterie se během životnosti a opakovaným používáním snižuje. Pokud zaznamenáte výraznou změnu doby použitelnosti, pravděpodobně nastal čas vyměnit baterii za novou.
 • Životnost baterie se liší na základě způsobu skladování a provozních podmínkách a prostředí používání akumulátoru.

Kompatibilní akumulátor

S tímto modelem lze použít akumulátor NP-BN (je součástí dodávky) nebo NP-BN1 (prodává se samostatně).