Digitální fotoaparátDSC-W810

Paměťová karta

Paměťová karta

Paměťové karty, které lze ve fotoaparátu použít, jsou uvedeny níže.

Memory Stick PRO Duo:

(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Memory Stick Micro:

(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

Paměťová karta SD:

(paměťová karta SD/paměťová karta SDHC/paměťová karta SDXC)

Paměťová karta microSD:

(paměťová karta microSD/paměťová karta microSDHC/paměťová karta microSDXC)

 • Memory Stick PRO Duo až do 64 GB a paměťové karty SD až do 64 GB byly úspěšně testovány z hlediska použití s tímto fotoaparátem.
 • Memory Stick Micro až do 16 GB a paměťové karty microSD až do 64 GB byly úspěšně testovány z hlediska použití s tímto fotoaparátem.
 • Při nahrávání videí doporučujeme používat následující paměťové karty:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo)
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  • Karta SD (třídy 4 nebo rychlejší), paměťová karta microSD (třídy 4 nebo rychlejší)

Poznámka

 • Aby bylo možné zajistit stabilní provoz paměťové karty, doporučujeme tento fotoaparát použít k naformátování jakékoli paměťové karty, kterou s tímto fotoaparátem používáte poprvé. Formátování vymaže všechna data zaznamenaná na paměťové kartě. Tato data nebude možné obnovit. Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data do počítače nebo jiného úložiště.
 • Pokud během dlouhé doby často pořizujete a odstraňujete snímky, může na paměťové kartě dojít ke fragmentaci dat a videa se nemusí zaznamenat správně. V tom případě uložte snímky do počítače nebo jiného úložiště a poté vyberte možnost [Formát.].
 • Není možné zaručit, že paměťová karta formátovaná počítačem bude s fotoaparátem fungovat.
 • Rychlost čtení/zápisu dat závisí na paměťové kartě a použitém vybavení.
 • Doporučujeme důležitá data zálohovat.
 • Štítek nepřipojujte přímo na paměťovou kartu ani na adaptér paměťových karet.
 • Nedotýkejte se konektoru paměťové karty rukama ani kovovými předměty.
 • Paměťovou kartu neohýbejte ani jinak nepoškozujte a dávejte pozor, aby vám neupadla.
 • Paměťovou kartu nerozebírejte ani jinak neupravujte.
 • Paměťovou kartu nevystavujte působení vody.
 • Paměťovou kartu neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem spolknout.
 • Pokud byla paměťová karta používána po dlouhou dobu, bude na dotek horká.
 • Vložte paměťovou kartu, která vyhovuje velikosti slotu paměťových karet. V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
 • Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte za následujících podmínek:
  • místa s vysokou teplotou, například ve vyhřátém interiéru automobilu zaparkovaného na přímém slunci,
  • místa vystavená přímému slunečnímu záření,
  • vlhká místa nebo místa s korozivními látkami.
 • Snímky pořízené na média Memory Stick XC-HG Duo, paměťové karty SDXC nebo microSDXC nelze přenést ani přehrávat v počítačích nebo AV zařízeních, která nejsou kompatibilní se standardem exFAT, ani když je fotoaparát připojen k počítači nebo AV zařízení pomocí kabelu USB. Před připojením zkontrolujte, že je zařízení kompatibilní se standardem exFAT. Pokud fotoaparát připojíte k zařízení, které není se standardem exFAT kompatibilní, může se zobrazit požadavek na formátování jednotky. Jednotku neformátujte, protože by došlo ke ztrátě všech dat. (exFAT je souborový systém používaný médii Memory Stick XC-HG Duo, paměťovými kartami SDXC a microSDXC.)

Poznámky k používání adaptéru paměťových karet (prodává se samostatně)

 • Při vkládání paměťové karty do adaptéru paměťových karet zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena ve správném směru, a poté ji celou zasuňte. Nesprávné vložení může způsobit poruchu.
 • Při použití médií Memory Stick Micro nebo paměťové karty microSD zkontrolujte, že ji vkládáte do určeného adaptéru paměťových karet.

Memory Stick

Níže jsou uvedeny typy médií Memory Stick, které lze s tímto fotoaparátem použít. Není však možné zaručit správné fungování všech funkcí médií Memory Stick.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2): *1
 • Memory Stick Micro (Mark2): *1

*1 Média Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo a Memory Stick Micro jsou vybavena funkcemi MagicGate. MagicGate je technologie pro ochranu autorských práv, která využívá technologii šifrování. Nahrávání/přehrávání dat, které vyžaduje funkce MagicGate, nelze s tímto fotoaparátem provést.

*2 Vysokorychlostní přenos dat pomocí paralelního rozhraní je podporován.

*3 Nahrávat lze videa velikosti [1280x720].

Poznámky k používání médií Memory Stick Micro (prodávají se samostatně)

 • Tento produkt je kompatibilní s médii Memory Stick Micro (M2). M2 je zkratkou pro média Memory Stick Micro.
 • Chcete-li s tímto fotoaparátem používat média Memory Stick Micro, ujistěte se, že médium Memory Stick Micro vkládáte do adaptéru M2 velikosti Duo. Pokud média Memory Stick Micro vložíte do fotoaparátu bez adaptéru M2 velikosti Duo, možná nebude možné je z fotoaparátu vytáhnout.
 • Média Memory Stick Micro neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by je omylem spolknout.