Digitální fotoaparátDSC-W810

Poznámky k nabíjení akumulátoru

  • Dodaný napájecí adaptér je určen pro tento fotoaparát. Nepřipojujte jej k jiným elektronickým zařízením.

    Mohlo by dojít k poruše. Používejte pouze originální napájecí adaptér od společnosti Sony.

  • Pokud kontrolka nabíjení během nabíjení bliká, vytáhněte nabíjený akumulátor a poté jej znovu do fotoaparátu řádně vložte. Pokud kontrolka nabíjení bliká znovu, může to značit chybu baterie nebo vložení jiného než určeného typu baterie. Zkontrolujte, že akumulátor má určený typ. Pokud je akumulátor určeného typu, vytáhněte jej, vyměňte jej za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda se správně nabíjí. Pokud se baterie správně nabíjí, mohlo dojít k chybě baterie.
  • Pokud kontrolka nabíjení bliká, i když je napájecí adaptér připojen k fotoaparátu a zásuvce, značí to, že nabíjení se dočasně zastavilo a je v pohotovostním režimu. Nabíjení se automaticky zastaví a přejde do pohotovostního režimu, pokud se teplota dostane mimo doporučený rozsah. Jakmile se teplota vrátí do příslušného rozsahu, nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení se znovu rozsvítí. Doporučujeme akumulátor dobíjet při okolní teplotě od 10 °C do 30 °C.
  • Pomocí dodaného napájecího adaptéru lze nabíjet akumulátor vložený do fotoaparátu. Kromě toho lze prostřednictvím napájecího adaptéru zařízení nabíjet během režimu přehrávání. V režimu snímání však nabíjení z napájecího adaptéru možné není. Během snímání je třeba k dodávání napájení ze zásuvky použít napájecí adaptér AC-UD10 (prodává se samostatně) nebo AC-UD11 (*) (prodává se samostatně).

* Napájecí adaptér AC-UD11 (prodává se samostatně) nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.