Digitální fotoaparátDSC-W810

Čištění

Čištění objektivu a blesku

Objektiv a blesk otřete měkkým hadříkem, čímž odstraníte otisky prstů, prach atd.

Čištění objektivu

  • Nepoužívejte žádná čistidla, která obsahují organická rozpouštědla, například benzín nebo ředidlo.
  • Pokud je třeba očistit povrch objektivu, odstraňte prach pomocí ventilátoru (komerčně dostupného).
  • Pokud je fotoaparát velmi znečištěný, navlhčete měkký hadřík nebo hadřík na objektiv čistidlem a opatrně objektiv krouživými pohyby směrem od středu otřete. Čistič na objektiv nestříkejte přímo na povrch objektivu.

Čištění blesku

Před použitím očistěte povrch blesku. Teplo blesku může způsobit, že z povrchu blesku se začne kouřit nebo se začne pálit. Povrch blesku otřete měkkým hadříkem, čímž odstraníte nečistoty nebo prach atd.

Čištění povrchu fotoaparátu

Povrch fotoaparátu očistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou a poté jej suchým hadříkem otřete dosucha. Aby nedošlo k poškození povrchu nebo vnějšího pláště:

  • Nevystavujte fotoaparát působení chemických produktů, například ředidel, benzínu, alkoholu, jednorázových utěrek, repelentů proti hmyzu, krémů proti slunci nebo insekticidů.
  • Pokud máte kterýkoli z výše uvedených přípravků v ruce, nedotýkejte se fotoaparátu.
  • Nenechávejte fotoaparát dlouhou dobu v kontaktu s gumou nebo vinylem.