Digitální fotoaparátDSC-W810

Používání interní paměti

Fotoaparát poskytuje asi 29 MB interní paměti.

Snímky lze nahrávat do interní paměti, pokud ve fotoaparátu není vložena paměťová karta.

Je-li vložena paměťová karta

[Nahrávání]: Snímky budou nahrány na paměťovou kartu.

[Přehrávání]: Přehrány budou snímky na paměťové kartě.

[Menu, Nastavení atd.]: Na snímky na paměťové kartě lze použít několik funkcí.

Není-li vložena paměťová karta

[Nahrávání]: Snímky budou nahrány pomocí interní paměti.

Videa nelze nahrát do interní paměti, pokud je velikost videa [1280x720].

[Přehrávání]: Přehrány budou snímky uložené v interní paměti.

[Menu, Nastavení atd.]: Na snímky v interní paměti lze použít několik funkcí.

Obrazová data uložená v interní paměti

Doporučujeme data zkopírovat (zálohovat) pomocí jedné z následujících metod.

Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače

Pokud není do fotoaparátu vložena paměťová karta, naimportujte snímky do počítače.

Kopírování (zálohování) dat na paměťovou kartu

Připravte si paměťovou kartu s dostatečnou volnou kapacitou a poté zkopírujte snímky z interní paměti na paměťovou kartu.

Poznámka

  • Obrazová data nelze převést z paměťové karty do interní paměti.
  • Po propojení USB fotoaparátu s počítačem pomocí kabelu USB je možné převést data uložená v interní paměti do počítače. Není však možné převést data z počítače do interní paměti.