Digitální fotoaparátDSC-W810

Iluminátor AF

Iluminátor AF dodává doplňkové světlo, čímž usnadňuje ostření na objekt ve tmavém prostředí.

Iluminátor AF vydává červené světlo, čímž fotoaparátu umožňuje snadněji zaostřit při namáčknutí spouště do poloviny, dokud nebude ostření nastaveno.

Zobrazí se indikátor .

 1. Nastavte fotoaparát do režimu snímání.
 2. MENU – (Nastavení) – (Nastavení snímání) – [Iluminátor AF] – požadovaný režim – na ovladači

Auto(výchozí nastavení):

Slouží k nastavení toho, zda bude iluminátor AF použit ve tmavém prostředí automaticky.

Vyp.:

Iluminátor AF nebude použit.

Poznámka

 • Ostření bude nastaveno, pokud iluminátor AF dosáhne objektu, bez ohledu na to, zda se světlo dostane ke středu objektu či nikoli.
 • Iluminátor AF nelze použít v následujících situacích:
  • V režimu videa
  • V režimu [Plynulé panoráma]
  • Když je režim (Krajina), (Noční scéna) nebo (Domácí mazlíček) vybrán v okně Volba scény
  • Možnost [Samospoušť] je nastavena na hodnotu [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].
 • Při použití iluminátoru AF je rámeček hledáčku normálního rozsahu AF zakázán a nový rámeček hledáčku rozsahu AF se zobrazí tečkovanou čarou. AF funguje s prioritou na objekty v blízkosti středu rámečku.
 • Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Ačkoli nehrozí žádné nebezpečí pro zdraví, nedívejte se zblízka přímo do zářiče iluminátoru AF.