Digitální fotoaparátDSC-W810

Ostření

Metodu ostření lze změnit. Tuto nabídku použijte, pokud je správné zaostření v režimu automatického ostření obtížné.

AF značí funkci „Auto Focus“ (Automatické ostření), která umožňuje automatické ostření.

Rámeček hledáčku vybraného rozsahu AF se zobrazí na displeji.

  1. MENU – (Ostření) – požadovaný režim

(Více. AF)(výchozí nastavení):

Slouží k automatickému ostření na objekt ve všech rozsazích rámečku hledáčku. Když během režimu snímání namáčknete spoušť do poloviny, zobrazí se kolem zaostřené oblasti zelený rámeček.

  • Pokud je aktivní funkce Detekce obličejů, AF funguje s prioritou na obličejích.

(Střed AF):

Slouží k automatickému ostření na objekt ve středu rámečku hledáčku. Pomocí funkce uzamčení AF lze složit snímek dle vlastních přání.

Držte fotoaparát rovně, aby nedošlo k chybnému zarovnání objektu a rámečku hledáčku rozsahu AF.

Poznámka

  • Pokud používáte [Digitální zoom] nebo [Iluminátor AF], rámeček hledáčku rozsahu AF bude deaktivován a zobrazí se tečkovanou čarou. V tom případě fotoaparát zaostří na objekty ve středu displeje.
  • Pokud je aktivováno zaměřené ostření, fotoaparát ostří s prioritou sledovaného objektu.

Ostření na objekty v blízkosti okrajů displeje

Pokud je objekt mimo zaostření, proveďte následující kroky:

  1. Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt ve středu hledáčku rozsahu AF (A), a namáčknutím spouště do poloviny zaostřete na objekt (zámek AF).
  2. Pokud indikátor zámku AE/AF (B) přestane blikat a zůstane svítit, vraťte se ke zkomponovanému snímku a domáčkněte spoušť.