Цифровий фотоапаратDSC-W810

Зйомка панорамних зображень

Можна створювати панорамне зображення на основі об’єднання знімків.

 1. Відкрийте меню та виберіть (Панорамна зйомка) із режимів зйомки.
 2. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки та натисніть кнопку затвора до кінця.

 3. Переміщуйте фотоапарат, доки вказівник на екрані не дійде кінця смуги переміщення (A).

Поради щодо панорамної зйомки

Рух фотоапаратом має здійснюватися рівномірно за дугою в напрямку, указаному на екрані.

Панорамні знімки виходять краще, коли об’єкти зйомки нерухомі.

Якомога коротший радіус.

Вертикальний напрямок

Горизонтальний напрямок

 • Спочатку натисніть кнопку затвора до половини, щоб зафіксувати фокус і експозицію. Потім натисніть кнопку затвора до кінця та переміщуйте або нахиляйте фотоапарат.
 • Якщо вздовж краю екрана сконцентровані об’єкти, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому разі скомпонуйте кадр таким чином, щоб ці об’єкти перебували в центрі зображення, і повторіть зйомку.

Зйомка панорамних зображень із кутом огляду 360°

Цей фотоапарат має функцію панорамної зйомки, що дає змогу знімати панорамні зображення з кутом огляду близько 360°.

Для зйомки панорамного зображення виберіть MENU - установіть для параметра [Розмір панор. зображення] значення [360°]. Під час відтворення на фотоапараті записані панорамні зображення можна прокручувати звичайним способом.

Натисніть MENU - [Напрям зйомки] - виберіть [Праворуч] або [Ліворуч]. Значення [Вгору] та [Вниз] не можна вибрати для параметра [Напрям зйомки] при зйомці панорамних зображень із кутом огляду 360°.

Фактично записане зображення може не охоплювати 360°. Це залежить від об’єкта чи способу зйомки.

Примітка

 • Якщо виконати панорамування потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі переміщуйте фотоапарат швидше. Це дасть змогу зняти повне панорамне зображення.
 • Оскільки в цьому режимі об’єднуються кілька зображень, ділянки переходу між ними не будуть цілком плавними.
 • Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, кольором і відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автоматичної експозиції/автофокуса, зйомка не буде вдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса та зробити знімок ще раз.
 • Створити панорамні зображення не можна в таких випадках:
  • рух фотоапаратом надто різкий або надто повільний;
  • надто сильне тремтіння фотоапарата.