Digitalni fotoaparatDSC-W830

Nije moguće uključiti fotoaparat

  • Nakon umetanja baterije u fotoaparat, možda će proći nekoliko trenutaka prije no što se fotoaparatu uključi.
  • Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.
  • Baterija će se sama isprazniti čak i kada je ne koristite. Prije upotrebe napunite bateriju.
  • Provjerite je li vrsta baterije kompatibilna.