Digitalni fotoaparatDSC-W830

Napajanje se odjednom isključuje

  • Ovisno o fotoaparatu i temperaturi, napajanje se može automatski isključiti u svrhu zaštite fotoaparata. U tom se slučaju, prije isključivanja napajanja, na zaslonu ispisuje poruka.
  • Ne upotrebljavate li fotoaparat određeno vrijeme dok je napajanje uključeno, a [Ušteda energije] je postavljena na [Standardno] ili [Maksimum], fotoaparat će se automatski isključiti da spriječi trošenje baterije. Ponovo uključite fotoaparat.