Digitalni fotoaparatDSC-W830

U fotoaparat nije moguće umetnuti bateriju

  • Provjerite je li baterija pravilno orijentirana i umetnite bateriju do kraja, dok se ne zaključa poluga za izbacivanje baterije.