Digitalni fotoaparatDSC-W830

Baterija nije napunjena iako lampica punjača trepće i punjenje je završeno

  • To se događa kada bateriju punite u iznimno vrućoj ili hladnoj okolini. Bateriju punite unutar odgovarajućeg temperaturnog raspona - od 10°C do 30°C.