Digitalni fotoaparatDSC-W830

Rezolucija prikaza

Podešavanje kvalitete slike za snimanje na zaslonu.

  1. MENU – (Postavke) – (Postavke Snimanja) – [Rezolucija prikaza] – željeni način rada –

Visoka:

Na zaslonu prikazuje sliku u visokoj kvaliteti.

Standardna (Zadana postavka):

Na zaslonu prikazuje sliku u standardnoj kvaliteti.

Napomena

  • Energija baterije može se brže trošiti kada je [Rezolucija prikaza] postavljena na [Visoka].
  • U poteznom panoramskom i filmskom načinu rada [Rezolucija prikaza] postavljena je na [Visoka].