Digitalni fotoaparatDSC-W830

Nije moguće odabrati funkciju prepoznavanja lica

  • Prepoznavanje lica možete odabrati samo kada je način izoštravanja postavljen na [Višestruki AF], a način mjerenja na [Višestruko].