Digitalni fotoaparatDSC-W830

Digitalni zum

Odabire način rada za digitalni zum. Pomoću optičkog zuma, fotoaparat povećava sliku (do 8×). Kada se prijeđe gornja granica uvećanja zuma, fotoaparat koristi pametni ili precizni digitalni zum.

 1. Postavite fotoaparat u fotografski način rada.
 2. MENU – (Postavke) – (Postavke Snimanja) – [Digitalni zum] – željeni način – na kontrolnoj tipki

(Pametno)(Zadane postavke):

Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem ne dolazi do izobličenja slike, ovisno o veličini slike (Pametni zum).

(Preciznost):

Povećava sve veličine slika, ukupno u mjerilu od otprilike 32×, uključujući i optički zum 8×. Pritom imajte na umu da se kvaliteta slike kvari nakon što se prijeđe gornja granica uvećanja zuma (Precizni digitalni zum).

Isključeno:

Ne upotrebljava digitalni zum.

Napomena

 • [Digitalni zum] nije dostupan u sljedećim situacijama:
  • u [Panoramsko snimanje]
  • kada je uključena funkcija okidanja osmjehom.
  • kada je [Samookidač] postavljen na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].
 • Pametni zum nije dostupan kada snimate videozapise ili je veličina slike postavljena na [20M] ili [16:9 (15M)].
 • Funkcija prepoznavanja lica ne radi u rasponu funkcije [Digitalni zum].

Najveće povećanje zuma uz upotrebu pametnog zuma (uključujući optički zum 8×)

Podržani omjer zuma bit će različit, ovisno o veličini slike.

Veličina i najveće uvećanje zuma:

10M: oko 11×

5M: oko 15×

VGA: oko 64×

16:9(2M): oko 21×