Digitalni fotoaparatDSC-W830

USB napajanje

Određuje hoće li se koristiti funkcija napajanja iz USB izvora kada se fotoaparat poveže s računalom ili drugim USB uređajem pomoću namjenskogUSB kabela (isporučenog).

  1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [USB napajanje] – željeni način rada –

Uključeno (Zadana postavka):

Koristi funkciju [USB napajanje] kada se uspostavi USB veza.

Isključeno:

Ne koristi funkciju [USB napajanje] kada se uspostavi USB veza.