Digitalni fotoaparatDSC-W830

Slike se snimaju u unutrašnju memoriju čak i kada je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat.

  • Provjerite je li memorijska kartica do kraja umetnuta u fotoaparat.