Digitalni fotoaparatDSC-W830

Na računalo jednom prenesene fotografije više se ne mogu pregledavati na fotoaparatu.

  • Pomoću programa PlayMemories Home kopirajte spremljene slike s računala na fotoaparat i pregledavajte ih na fotoaparatu.