Digitalni fotoaparatDSC-W830

DRO

Analizira kadar i automatski korigira svjetlinu i kontrast, tako da poboljša kvalitetu slike.

DRO je kratica za »Dynamic Range Optimizer« (dinamička optimizacija raspona) - funkciju koja automatski optimizira razliku između svijetlih i tamnih dijelova slike.

  1. MENU – (Način snimanja) – (Programska automatika) – (DRO) – željeni način rada

(Isključeno):

Ne prilagođava se.

(DRO standard) (Zadana postavka):

Automatski prilagođava svjetlinu i kontrast slika.

(DRO plus):

Automatski i jako prilagođava svjetlinu i kontrast slike.

Napomena

  • Ovisno o uvjetima snimanja, efekte ispravljanja (korekcija) možda neće biti moguće postići.
  • Samo [ISOAUTO] i vrijednosti od [ISO 80] do [ISO 800] mogu se zadati kao vrijednostISO kada je postavljen [DRO plus].