Digitalni fotoaparatDSC-W830

Zaštita

Snimljene slike možete zaštititi od slučajnog brisanja.

Na registriranim slikama prikazuje se oznaka .

  1. Postavite fotoaparat u reprodukcijski način rada.
  2. MENU – (Zaštita) – željeni način rada – na upravljačkoj tipki

(Ova slika):

Zaštićuje trenutačno prikazanu sliku u načinu prikaza pojedinačnih slika.

(Višestruke slike):

Možete odabrati i zaštititi više slika.

  1. Nakon 2. koraka, odaberite sliku koju želite zaštititi, zatim pritisnite .

    Da biste poništili odabir, ponovo pritisnite i tako poništite oznaku .

  2. MENU – [U redu] –

Napomena

  • Kada se za snimljene slike koristi unutrašnja memorija, način pregleda postavljen je na prikaz mapa, a fotografije i videozapisi prikazuju se u istoj mapi.

Da biste poništili zaštitu

Odaberite sliku za koju želite poništiti zaštitu i otključajte ju pritiskom na na upravljačkoj tipki, isto kao i kada ju zaštićujete. Indikator nestaje, a zaštita se poništava.