Digitalni fotoaparatDSC-W830

Prikazivanje slike na televizoru standardne rezolucije (SD)

Slike snimljene fotoaparatom u standardnoj kvaliteti slike možete prikazati spajanjem fotoaparata s televizorom standardne rezolucije (SD). Pojedinosti potražite u korisničkim uputama koje ste dobili uz televizor.

  1. Isključite napajanje fotoaparata i televizora.
  2. Spojite USB / A/V OUT utičnicu (A) i ulazne audio/video priključke na TV-prijemniku (B) pomoću namjenskog A/V kabela VMC-15CSR1 (prodaje se zasebno) (C).

  3. Uključite TV-prijemnik i odaberite odgovarajući ulaz.
  4. Pritisnite tipku ON/OFF (Napajanje), zatim prebacite fotoaparat u reprodukcijski način rada.

    Slike snimljene fotoaparatom prikazat će se na televizoru. Upravljačkom tipkom odaberite željenu sliku.

Napomena

  • Kad se fotoaparatom koristite u inozemstvu, možda će trebati prebaciti [Videoizlaz].