Digitalni fotoaparatDSC-W830

Dijaprojekcija

Slike se automatski prikazuju u nizu.

 1. Postavite fotoaparat u reprodukcijski način rada.
 2. MENU – (Dijaprojekcija) – željena dijaprojekcija – na upravljačkoj tipki

(Kontinuirana Reprodukcija):

Počinje reprodukciju od trenutačno prikazane slike.

(Dijaprojekcija s glazbom):

Redom prikazuje fotografije, zajedno s efektima i glazbom.

Neprekidna reprodukcija

 1. Upravljačkom tipkom odaberite sliku koju želite reproducirati.
 2. MENU – (Dijaprojekcija) – [Kontinuirana Reprodukcija] –

Ispod su upravljačka tipka i postupak:

: Stop

: Određuje postavke zaslona.

: Daje prikaz za kontrolu glasnoće.

 • Podesite glasnoću pomoću / na upravljačkoj tipki, zatim pritisnite .

: Premotava sliku unazad.

: Premotava sliku naprijed.

Pregledavanje panoramskih slika pri neprekidnoj reprodukciji

Cijela panoramska slika prikazuje se u trajanju 3 sekunde. Panoramsku sliku možete premotavati pritiskom na .

Dijaprojekcija s glazbom

 1. MENU – (Dijaprojekcija) – [Dijaprojekcija s glazbom] – na upravljačkoj tipki
 2. Odaberite željenu postavku.
 3. [Početak] –
 4. Da biste završili dijaprojekciju, pritisnite .

Napomena

 • [Dijaprojekcija s glazbom] nije dostupan za panoramske slike.

Odabir reprod.:

Odabire skupinu slika za prikazivanje.

Sve (Zadana postavka): prikazuje dijaprojekciju svih slika redom.

Ovaj datum: prikazuje dijaprojekciju slika u razdoblju između odabranih datuma kada [Način prikaza] ima postavku [Prikaz datuma].

Mapa: prikazuje dijaprojekciju slika iz odabrane mape u načinu prikaza po mapama.

Efekti:

određuje brzinu izmjene i raspoloženje za dijaprojekcije.

Jednostavno (Zadana postavka): jednostavna dijaprojekcija s promjenom slika u zadanom intervalu. Interval od slike do slike može se podesiti u [Interval] i možete u potpunosti uživati u svojim slikama.

Nostalgično: Opuštena dijaprojekcija koja stvara ugođaj filmske scene.

Elegantno: Stilska dijaprojekcija koja se odvija umjerenom brzinom.

Aktivno: Dijaprojekcija s brzim tempom, prikladna za aktivne prizore.

Glazba:

određuje glazbu koja će se reproducirati tijekom dijaprojekcija. Možete odabrati više od jedne pjesme koje će se izvoditi u pozadini. Za prikazivanje kontrole glasnoće, pritisnite na upravljačkoj tipki, zatim pritisnite / za podešavanje glasnoće.

Music1: zadana postavka za dijaprojekciju s postavkom [Jednostavno].

Music2: zadana postavka za dijaprojekciju s postavkom [Nostalgično].

Music3: zadana postavka za dijaprojekciju s postavkom [Elegantno].

Music4: zadana postavka za dijaprojekciju s postavkom [Aktivno].

Isključi zvuk: ne koristi glazbu.

Napomena

 • Filmovi se reproduciraju bez zvuka.

Interval:

Određuje vremenski interval izmjene slika. Ova je postavka fiksno postavljena na [Autom.] kada [Jednostavno] nije odabrano kao [Efekti].

1 sekunda:

3 sekunde (Zadana postavka):

5 sekundi:

10 sekundi:

Postavlja interval izmjene slika za dijaprojekciju s postavkom [Jednostavno].

Autom.:

Interval je postavljen tako da odgovara odabranoj stavci [Efekti].

Biranje pozadinske glazbe

Glazbu koju želite izvoditi za vrijeme dijaprojekcije možete prenijeti sa svojih CD-a ili MP3 datoteka. Za prijenos glazbe, instalirajte softver Music Transfer na svoje računalo.