Digitalni fotoaparatDSC-W830

Rotacija

Fotografije se mogu okretati. Ovo upotrijebite za okomito prikazivanje vodoravno okrenute slike.

 1. Postavite fotoaparat u reprodukcijski način rada.
 2. MENU – (Rotacija) – na upravljačkoj tipki
 3. Pritisnite na upravljačkoj tipki

  Fotografija će se okrenuti suprotno od smjera kazaljki na satu.

  Želite li ponovo okrenuti sliku, ponovite 3. korak.

Napomena

 • Sljedeće slike ne možete okretati:
  • Filmovi
  • Zaštićene fotografije
 • Neke fotografije snimljene drugim fotoaparatima možda nećete moći okretati.
 • Kada slike reproducirate ne računalu, ovisno o softveru, podaci o okretanju slika možda se neće odraziti na prikaz.