Digitalni fotoaparatDSC-W830

Postav. dat. i vrem.

Ponovo postavlja datum i vrijeme.

  1. MENU – (Postavke) – (Postavke Sata) – [Postav. dat. i vrem.] – željeni način rada –
  2. Postavite brojčanu vrijednost i željene postavke pomoću /// na upravljačkoj tipki.
  3. [OK] –

Format dat. i vrem.:

Možete odabrati format prikaza datuma i vremena.

Ljetnje vrijeme:

Možete odabrati ljetno vrijeme [Uključeno]/[Isključeno].

Dat. i vrijeme:

Možete postaviti datum i vrijeme.