Digitalni fotoaparatDSC-W830

LUN Postavka

Određuje vrstu USB veze kada se fotoaparat poveže s računalom, itd.

  1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [LUN Postavka] – željeni način rada –

Više (Zadana postavka):

Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i unutrašnjoj memoriji fotoaparata. Odaberite ovu postavku kada fotoaparat povežete s računalom.

Jedno:

Kada je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju se slike sa memorijske kartice. Kada kartica nije umetnuta, prikazuju se slike iz unutrašnje memorije. Odaberite ovu postavku kada se ni slike iz unutrašnje memorije, ni one s kartice, ne prikazuju kada se fotoaparat spoji s nekim drugim uređajem, osim s računalom.