Digitalni fotoaparatDSC-W830

Pokazni način rada

Određuje hoće li se koristiti demonstracija okidača na osmijeh i drugih funkcija. Kada nema potrebe za prikazivanjem demonstracije, postavite na [Isključeno].

  1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [Pokazni način rada] – željeni način rada –

Pokazni način 1:

Prikazat će se demonstracija funkcija snimanja.

Pokazni način 2:

Automatski pokreće demonstraciju okidača na osmijeh kada nema druge radnje u trajanju od 15 sekundi.

Isključeno (Zadana postavka):

Ne demonstrira rad.

Napomena

  • Pritiskom na tipku zatvarača prilikom demonstracije rada okidača na osmijeh, aktivira zatvarač, ali slika ne biva snimljena.
  • Ako se, za vrijeme demonstracije rada, broj snimljenih slika u unutrašnjoj memoriji povećava, fotoaparat slike može automatski izbrisati.