Digitalni fotoaparatDSC-W830

Eye-Fi

Funkciju bežičnog prijenosa na računalo ili Internet možete koristiti pomoću na tržištu dostupnih Eye-Fi kartica.

Prikaz sa funkcijom automatskog bežičnog prijenosa prikazuje se samo kada je u utor za memorijsku karticu u fotoaparatu umetnuta Eye-Fi kartica.

 1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [Eye-Fi] – željeni način rada –

Uključeno (Zadana postavka):

Omogućuje funkciju bežičnog prijenosa.

Ikona Eye-Fi statusa na zaslonu mijenjat će se ovisno o trenutačnom načinu komunikacije Eye-Fi kartice.

: Eye-Fi kartica je u stanju pripravnosti. Nema slika za slanje.

: Eye-Fi kartica je spremna za slanje.

: Eye-Fi kartica je u stanju povezivanja.

: Eye-Fi kartica šalje slike.

: Došlo je do pogreške.

Isključeno:

Onemogućuje funkciju bežičnog prijenosa.

Napomena

 • Eye-Fi kartice se prodaju u nekim zemljama i regijama.
 • Za dodatne informacije o Eye-Fi kartici, obratite se izravno proizvođaču ili prodavaču Eye-Fi kartica.
 • Eye-Fi kartice su dopuštene samo u zemljama i regijama gdje su kupljene. Zbog lokalnih ograničenja možete snositi pravnu odgovornost.
 • Eye-Fi kartica ima funkciju bežične lokalne mreže. Ne umećite Eye-Fi karticu na mjestima gdje je bežični LAN zabranjen, primjerice u inozemstvu ili u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, postavite [Eye-Fi] na [Isključeno]. Kada je funkcija prijenosa Eye-Fi kartice postavljena na [Isključeno], na zaslonu se prikazuje .

Prijenos slika pomoću Eye-Fi kartice

 1. Unesite postavke pristupne točke bežične lokalne mreže (LAN AP) ili smjera prijenosa za Eye-Fi karticu.

  Pojedinosti potražite u korisničkim uputama koje ste dobili uzEye-Fi karticu.

 2. Nakon što ste unijeli postavke, umetnite Eye-Fi karticu u fotoaparat i snimajte slike.

  Snimljene se slike automatski prenose preko bežične lokalne mreže (WLAN) na računalo ili drugi uređaj.

Napomena

 • Prilikom prijenosa slika, [Ušteda energije] nije dostupan.
 • Ako je prikazana ikona (greška) izvadite i ponovo umetniteEye-Fi karticu ili isključite i ponovo uključite napajanje fotoaparata. Ako se ikona (greška) i dalje prikazuje, možda je naručen integritet Eye-Fi kartice. Za pojedinosti, obratite se kompaniji Eye-Fi, Inc.
 • Drugi komunikacijski uređaji mogu prekinuti bežičnu LAN komunikaciju. Ako je prijem podataka prespor, približite fotoaparat pristupnoj točki (AP).
 • Neke Eye-Fi kartice imaju način rada »Beskonačne memorije« (Endless Memory Mode). Ovaj proizvod ne podržava »Beskonačnu memoriju« (Endless Memory Mode). Uvjerite se da je na Eye-Fi karticama koje umećete u ovaj proizvod »Endless Memory Mode« isključen. Pojedinosti o postavkama »Beskonačne memorije« (Endless Memory Mode), potražite u korisničkim uputama koje ste dobili uz Eye-Fi karticu.