Digitalni fotoaparatDSC-W830

Zvučni signal

Određuje zvuk koji će se čuti kad radite s fotoaparatom.

  1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [Zvučni signal] – željeni način rada –

Zatvarač:

Uključuje zvuk zatvarača kada pritisnete okidač zatvarača.

Uključeno (Zadana postavka):

Uključuje »bip«/zvuk zatvarača kada pritisnete upravljačku tipku/okidač zatvarača.

Isključeno:

Isključuje »bip«/zvuk zatvarača.