Digitalni fotoaparatDSC-W830

Svjetlina monitora

Određuje stupanj svjetline zaslona od 1 do 5. Što je veći broj, zaslon je svjetliji.

Kada upotrebljavate fotoaparat na jakom vanjskom svjetlu, odaberite veći broj tako da lakše vidite zaslon.

  1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [Svjetlina monitora] – željeni način rada –

Napomena

  • Što je zaslon svjetliji, to se brže prazni baterija.
  • Ako ne upotrebljavate fotoaparat dok je napajanje uključeno, zaslon će se isključiti.