Digitalni fotoaparatDSC-W830

Verzija

Prikazuje verziju softvera instaliranog na fotoaparatu.

  1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [Verzija]