Digitalni fotoaparatDSC-W830

Stvar. mape za snim.

Na memorijskoj kartici stvara mapu za snimanje slika.

Slike se spremaju u novostvorenu mapu, sve dok ne stvorite novu mapu ili odaberete neku drugu za spremanje slika.

  1. MENU – (Postavke) – (Alati za Memorijsku Karticu) – [Stvar. mape za snim.] – [OK] –

Savjet

O mapama

Nakon što ste stvorili novu mapu, možete promijeniti odredišnu mapu za spremanje.

Napomena

  • Ova se stavka ne prikazuje kada se slike spremaju u unutrašnju memoriju.
  • Kada u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je bila korištena s drugim uređajima i počnete snimati, ponekad će automatski biti stvorena nova mapa.
  • U jednoj mapi može biti spremljeno do 4 000 slika. Kada se prekorači kapacitet mape, nova se mapa stvara automatski.