Digitalni fotoaparatDSC-W830

Prom. mape za snim.

Na memorijskoj kartici mijenja mapu u koju se spremaju snimljene slike.

  1. MENU – (Postavke) – (Alati za Memorijsku Karticu) – [Prom. mape za snim.]
  2. Mapu odaberite pomoću / na upravljačkoj tipki.
  3. [OK] –

Napomena

  • Ova se stavka ne prikazuje kada se za spremanje slika koristi unutrašnja memorija.
  • Ne možete odabrati mapu s brojem koja sadrži samo »MSDCF« ili »ANV01« kao mapu za snimanje.
  • Snimljene slike ne možete prenijeti u drugu mapu.