Digitalni fotoaparatDSC-W830

Kopiranje

Kopira sve slike iz unutrašnje memorije na memorijsku karticu.

  1. Umetnite memorijsku karticu dovoljnog kapaciteta u fotoaparat.
  2. MENU – (Postavke) – (Alati za Memorijsku Karticu) – [Kopiranje] – [OK] –

Napomena

  • Uvjerite se da je u bateriji preostalo dovoljno energije. U suprotnom, može se dogoditi da se baterija isprazni dok pokušavate prekopirati datoteke sa slikama, zbog čega kopiranje neće uspjeti, a može doći i do oštećenja podataka.
  • Slike se ne mogu pojedinačno kopirati.
  • Izvorne slike ostaju u unutrašnjoj memoriji nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja unutrašnje memorije, izvadite memorijsku karticu nakon kopiranja, zatim formatirajte unutrašnju memoriju ([Format] u [Alati za Unutrašnju Memoriju]).
  • Na memorijskoj se kartici stvara nova mapa u koju će biti kopirani svi podaci. Nije moguće odabrati određenu mapu i u nju kopirati slike.