Digitalni fotoaparatDSC-W830

Izbr. mapu za snim.

Briše mapu za snimanje slika na memorijskoj kartici.

  1. MENU – (Postavke) – (Alati za Memorijsku Karticu) – [Izbr. mapu za snim.]
  2. Mapu odaberite pomoću / na upravljačkoj tipki.
  3. [OK] –

Napomena

  • Ova se stavka ne prikazuje kada se slike spremaju u unutrašnju memoriju.
  • Izbrišete li pomoću [Izbr. mapu za snim.] mapu postavljenu kao mapa za snimanje, mapa s najvećim brojem bit će odabrana kao sljedeća mapa za snimanje.
  • Ako mapa sadrži zaštićene slike, sve slike osim zaštićenih bit će izbrisane, a mapa će ostati neizbrisana.
  • Ako mapa sadrži datoteke koje se ne mogu reproducirati na fotoaparatu, mapu nećete moći izbrisati.