Digitalni fotoaparatDSC-W830

Broj datoteke

Određuje metodu kojom se brojevi datoteka pripisuju slikama.

  1. MENU – (Postavke) – (Alati za Memorijsku Karticu) – [Broj datoteke] – željeni način rada –

Serija (Zadana postavka):

Datotekama pridružuje brojeve u rastućem nizu, čak i ako se promijeni mapa za snimanje ili memorijska kartica. (Kada zamijenjena memorijska kartica sadrži datoteku s brojem datoteke većim od zadnjeg pridruženog broja, uvećava se taj, veći broj i pripisuje datotekama.)

Vrati izvorno:

Počinje od 0001 svaki puta kada se promijeni mapa. (Kada mapa u koju se snimaju datoteke već sadrži datoteku, pripisivanje počinje od prvog sljedećeg većeg cijelog broja.)