Digitalni fotoaparatDSC-W830

Format

Formatira memorijsku karticu.

Kada po prvi puta neku memorijsku karticu upotrebljavate s ovim fotoaparatom, za ujednačen i dobar rad memorijske kartice, preporučuje se, prije snimanja, formatirati ju pomoću fotoaparata. Imajte na umu da formatiranje trajno briše sve podatke na memorijskoj kartici i da ih nakon toga nije moguće vratiti. Vrijedne podatke snimite na računalo ili drugi sličan uređaj.

  1. MENU – (Postavke) – (Alati za Memorijsku Karticu) ili (Alati za Unutrašnju Memoriju) – [Format] – [OK] –

Napomena

  • Imajte na umu da se formatiranjem brišu svi podaci, uključujući i zaštićene slike.