Digitalni fotoaparatDSC-W830

Prijenos slika na računalo

PlayMemories Home omogućuje vam jednostavan prijenos slika s fotoaparata.

Pojedinosti o funkcijama programa PlayMemories Home potražite u PlayMemories Home Help Guide.

Prijenos slika na Windows računalo bez upotrebe PlayMemories Home

Kada se, nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay čarobnjak, kliknite gumb [Open folder to view files] – [OK] – [DCIM] ili [MP_ROOT] i kopirajte željene slike na računalo.

Napomena

  • Ako se prozor programa Device Stage pojavi u operativnom sustavuWindows 7 ili Windows 8, kliknite dvaput [Browse Files] – ikonu podatkovnog medija – mapu u kojoj se nalazi slika koju želite kopirati.

Prijenos slika na Mac računalo bez upotrebe PlayMemories Home

Povežite fotoaparat sa svojim Mac računalom. Kliknite dvaput na novostvorenu ikonu na radnoj površini – mapu u kojoj je slika koju želite kopirati. Zatim povucite i ispustite datoteku na ikonu tvrdog diska.

Napomena

  • Postavite MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [Postav. USB povez.] na [Mass Storage].