Digitalni fotoaparatDSC-W830

Isključivanje veze fotoaparata s računalom

Isključuje vezu fotoaparata s računalom.

Izvršite postupak od 1. do 2. koraka, navedenog u nastavku prije sljedećih postupaka:

  • Isključivanja kabela.
  • Izvlačenja memorijske kartice.
  • Isključivanja (gašenja) fotoaparata.
  1. Kliknite na traci sa zadacima, zatim kliknite (ikona isključenja veze).
    • Za Windows Vista, kliknite na traku sa zadacima.
  2. Kliknite na potvrdnu poruku koja se prikaže na zaslonu.

Napomena

  • Ako se koristite Mac računalom povucite ikonu memorijske kartice ili diska na ikonu koša za smeće i fotoaparat će biti isključen iz računala.
  • Ikona za isključenje veze možda se neće prikazati ako se koristite Windows 7 ili Windows 8 računalom. U tom slučaju, fotoaparat možete isključiti iz računala bez izvršavanja gore opisanih koraka.