Digitalni fotoaparatDSC-W830

Nije moguće ispisati fotografije s datumom

  • Da biste umetnuli datum na sliku, odaberiteMENU – (Postavke) – (Postavke Snimanja) – [Zapis datuma] – [Uključeno]. Imajte na umu da jednom umetnuti datum više ne možete ukloniti sa slike.
  • Pomoću programa PlayMemories Home, na fotografije snimljene bez datuma možete umetnuti datum.