Digitalni fotoaparatDSC-W830

Način jednostavni

Kada pregledavate fotografije u jednostavnom načinu rada (Easy Mode), tekst na zaslonu je veći i indikatore je lakše vidjeti.

  1. Postavite fotoaparat u reprodukcijski način rada.
  2. MENU – (Način jednostavni) – [U redu] – na upravljačkoj tipki
    • Za završetak jednostavnog načina rada, MENU – [Izlazak iz nač. jedn. snim.].

Prikaz funkcija dostupnih u jednostavnom načinu rada

U jednostavnom načinu rada, dostupna je samo funkcija brisanja.

(Izbriši): možete izbrisati trenutačno prikazanu sliku.

MENU: možete izbrisati trenutačno prikazanu sliku pomoću [1 slika], i izbrisati sve slike odabranog raspona datuma ili s unutrašnje memorije (ako je odabrana) opcijom [Sve slike].

Odaberite [Izlazak iz nač. jedn. snim.] – [U redu] za izlazak iz jednostavnog načina rada.