Digitalni fotoaparatDSC-W830

Instalacija PlayMemories Home

 1. Pomoću internetskog preglednika na vašem računalu, pristupite sljedećem URL-u, zatim instalirajte PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Da biste instalirali softver, slijedite upute na zaslonu.
  • Kada instalacija završi, pokrenut će se program PlayMemories Home.
  • Ako je softver PMB (Picture Motion Browser) već ranije instaliran na vaše računalo, tijekom instalacije bit će zamijenjen softverom PlayMemories Home. Koristite se softverom PlayMemories Home nasljednikom programa PMB.
 2. Pomoću namjenskog USB kabela (isporučen) (A), spojite fotoaparat sa svojim računalom.
  • Možda će softveru PlayMemories Home biti dodane neke nove funkcionalnosti. Čak i ako je softver PlayMemories Home već instaliran, spojite fotoaparat s računalom.

A: U USB utičnicu na računalu

B: U USB A/V OUT utičnicu fotoaparata

Napomena

 • Prijavite se kao administrator.
 • Možda ćete morati ponovo pokrenuti računalo. Kada se pojavi poruka koja traži potvrdu za ponovo pokretanje računala, ponovo ga pokrenite slijedeći upute na zaslonu.
 • DirectX može se instalirati, ovisno o okruženju operativnog sustava na vašem računalu.