Digitalni fotoaparatDSC-W830

Nije moguće reproducirati ili snimiti slike u unutrašnju memoriju

  • U fotoaparat je umetnuta memorijska kartica. Izvadite karticu.