Digitalni fotoaparatDSC-W830

Podatke pohranjene u unutrašnjoj memoriji nije moguće kopirati na memorijsku karticu

  • Memorijska kartica je puna. Podatke kopirajte na karticu dovoljnog kapaciteta.