Digitalni fotoaparatDSC-W830

Upotreba fotoaparata u inozemstvu

Isporučeni AC adapter možete upotrebljavati u svim zemljama i regijama gdje je mrežni napon između 100 V i 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.

Napomena

  • Nije potreban elektronički pretvarač napona, a njegova upotreba može uzrokovati kvar.