Digitalni fotoaparatDSC-W830

Baterija

O punjenju baterije

 • Napunite bateriju (isporučenu) prije no što prvi puta upotrijebite fotoaparat.
 • Bateriju možete napuniti i kada nije do kraja ispražnjena. Osim toga, čak i kada baterija nije do kraja ispražnjena, djelomično napunjenu bateriju možete upotrijebiti takvu kakva jest.
 • Preporučujemo puniti baterije pri temperaturi okoline između 10°C i 30°C. Baterija se možda neće dobro napuniti pri temperaturama izvan ovog raspona.

Učinkovita upotreba baterije

 • Performanse baterije opadaju pri niskim temperaturama okoline. Zato je na hladnim mjestima efektivno radno vrijeme baterije kraće. Za dužu upotrebu baterije, preporučujemo sljedeće:

  Stavite bateriju u džep, blizu tijela, tako da ju zagrijete, te ju umetnite u fotoaparat neposredno prije no što počnete snimati. (Ako u džepu držite metalne predmete poput ključeva, pazite na opasnost od kratkog spoja.)

 • Baterija će se brzo isprazniti ako često upotrebljavate bljeskalicu ili zum.
 • Preporučujemo da uza sebe imate pričuvne baterije za dvostruko ili trostruko predviđeno vrijeme snimanja, kao i za probna snimanja prije no što počnete s pravim snimanjem.
 • Bateriju ne izlažite vodi. Baterija nije vodootporna.
 • Ne ostavljajte bateriju na iznimno vrućim mjestima, na primjer u automobilu ili pod izravnom sunčevom svjetlošću.
 • Ako su kontakti baterije prljavi, možda nećete moći uključiti fotoaparat ili se baterije neće moći dobro napuniti. U tom slučaju, mekom krpicom ili pamučnim štapićem uklonite svu prašinu i očistite bateriju.

Preostala energija baterije

 • Indikator preostale energije u bateriji prikazuje se na zaslonu.

  A: Visoka

  B: Niska

 • Potrebno je oko 1 minute da se prikaže točan indikator preostale energije u bateriji.
 • U nekim situacijama, indikator preostale energije može netočno pokazivati.
 • Ne upotrebljavate li fotoaparat neko vrijeme dok je napajanje uključeno, fotoaparat će se automatski isključiti. (funkcija automatskog isključivanja)
 • Ako se preostala energija baterije ne prikazuje, promijenite DISP (Postavljanje prikaza).

Kako čuvati bateriju

 • Prije spremanja, potpuno ispraznite bateriju, a fotoaparat spremite na hladno i suho mjesto. Da biste održali funkcionalnost baterije, napunite ju i zatim do kraja ispraznite u fotoaparatu bar jednom godišnje ako se ne koristi.
 • Da biste potpuno ispraznili bateriju, ostavite fotoaparat u načinu rada za prikazivanje dijaprojekcija sve dok se sama ne isključi.
 • Da biste spriječili prljanje kontakata, kratki spoj i slično, upotrijebite plastičnu vrećicu ili sličnu zaštitu, tako da spriječite dodir s metalnim predmetima pri nošenju i skladištenju.

O životnom vijeku baterije

 • Životni je vijek baterije ograničen. Kapacitet baterije opada s vremenom i brojem ciklusa upotrebe. Smanji li se značajno korisno vrijeme baterije, vjerojatno je vrijeme da bateriju zamijenite novom.
 • Životni vijek baterije ovisi o tome kako se skladišti, te o radnim uvjetima i sredini u kojoj se svaka baterija koristi.

Kompatibilne baterije

S ovim se modelom mogu koristiti NP-BN (isporučena) ili NP-BN1 (prodaje se zasebno).